Antivírová kontrola ZADARMO. Antivírus Eset Nod 32 Antivirus a ESET Smart Security.
 
ESET Online Scanner ZADARMO
ESET NOD32 Antivirus
ESET Smart Security
eMail Marketing

Európsky sociálny fond

 

NÁZOV PRIJÍMATEĽA: KOBRA S.B.S. spol. s r.o. , Mojmírovce 995

NÁZOV PROJEKTU: Vyššia profesionalita pracovníkov KOBRA S.B.S. spol. s r.o.

NÁZOV OPERAČNÉHO PROGRAMU: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU: Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj

ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTU: 07/2010 – 06/2011

VÝŠKA POSKYTNUTÉHO NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU: 271 390,-EUR

CIELE PROJEKTU:
Zlepšenie odborných kapacít ľudských zdrojov prostredníctvom vzdelávacích aktivít špecificky orientovaných na aktuálne potreby trhu práce.

HLAVNÉ PLÁNOVANÉ AKTIVITY:
A/ vzdelávanie v oblasti softkills
Zvládanie stresu, Vedenie a motivácia tímu, Time manažment, Efektívna komunikácia,
Vedenie výberových pohovorov,

B/ vzdelávanie v oblasti jazykov
Výučba angličtiny:
Kurzy od základného až po pokročilých
Kurzy konverzácie
Kurzy individuálnej výučby

C/ vzdelávanie v oblasti IT vzdelávania
- MS word
- MS excell
- MS project
- MS powerpoint

CIEĽOVÉ SKUPINY:
Projekt je určený pre zamestnancov prijímateľa v pracovnom pomere, manažment,
odborných pracovníkov.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRIJÍMATEĽA:
KOBRA S.B.S. spol. s r.o., Mojmírovce 995
Ing. Marián Valach, tel.: 037/6517 912, fax: 037/6580 156, e-mail: mvalach@kobrasbs.sk,
web: www.kobra-sbs.sk

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“


 

www.employment.gov.sk www.esf.gov.sk www.fsr.gov.sk