Antivírová kontrola ZADARMO. Antivírus Eset Nod 32 Antivirus a ESET Smart Security.
 
ESET Online Scanner ZADARMO
ESET NOD32 Antivirus
ESET Smart Security
eMail Marketing

Publicita

 

Vzdelávanie v rámci vyššej profesionality pracovníkov KOBRA S.B.S., spol. s r.o.

Téma: Vzdelávanie v oblasti soft skills

Téma: Vzdelávanie v oblasti soft skills

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

 

www.employment.gov.sk www.esf.gov.sk www.fsr.gov.sk