Antivírová kontrola ZADARMO. Antivírus Eset Nod 32 Antivirus a ESET Smart Security.
 
ESET Online Scanner ZADARMO
ESET NOD32 Antivirus
ESET Smart Security
eMail Marketing

Ponuka na odbornú prípravu

Naša spoločnosť KOBRA S.B.S., vykonáva odbornú prípravu na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR pod číslom AKR-15-3/2007. Odbornú prípravu vykonávame v našom školiacom zariadení v Nitre na Nábreží mládeže 1, pre osoby, ktoré sa chcú zamestnať v súkromných bezpečnostných službách. Takéto osoby v zmysle zákona musia byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti.

Odbornú prípravu vykonávame v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o súkromnej bezpečnosti), v znení neskorších predpisov. Vykonávame odbornú prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti typu S – pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania a typu P – pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov.

Odbornú prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti typu S sa vykonáva v rozsahu:

 • základy právneho poriadku Slovenskej republiky  - 3 hodiny
 • Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd - 3 hodiny
 • všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti - 10 hodín
 • základy trestného práva - 8 hodín
 • základy kriminalistiky - 6 hodín
 • zákon o priestupkoch a správny poriadok - 5 hodín
 • zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Železničnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o Slovenskej informačnej službe - 8 hodín
 • teória taktiky a techniky vykonávania zásahov - 6 hodín
 • praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov - 12 hodín
 • zdravotná príprava - 4 hodiny
 • požiarna príprava - 5 hodín


Odborná príprava na skúšku typu P sa vykonáva v nasledovnom rozsahu:

 • základy právneho poriadku Slovenskej republiky - 5 hodín
 • Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd - 4 hodiny
 • všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti - 15 hodín
 • základy trestného práva - 8 hodín
 • základy kriminalistiky a kriminológie - 6 hodín
 • zákon o priestupkoch a správny poriadok - 8 hodín
 • zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Železničnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o Slovenskej informačnej službe - 10 hodín
 • teória taktiky a techniky vykonávania zásahov - 8 hodín
 • praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov - 12 hodín
 • zdravotná príprava - 4 hodiny
 • požiarna príprava - 4 hodiny
 • manažment (starostlivosť o zákazníka, komunikácia, základné pracovnoprávne vzťahy) - 6 hodín


Odborná príprava na skúšku v skrátenej forme sa vykonáva v rozsahu:

 • a) všeobecne záväzné právne predpisy o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti - 10 hodín
 • základy trestného práva - 5 hodín
 • teória taktiky a techniky vykonávania zásahov - 5 hodín
 • praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov - 10 hodín

 

Kurz odbornej prípravy sa vykonáva v pracovných dňoch. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Odborná príprava typu S má rozsah celkom 70 hodín, vykonáva sa po dobu spravidla 7 pracovných dní.
Vyučovanie začína spravidla o 07.30 hod. a končí o 15.45 hod..
Odborná príprava typu P má rozsah celkom 90 hodín a vykonáva sa spravidla po dobu 9 pracovných dní.
Obidve formy odbornej prípravy sa v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti dajú za splnenia zákonných podmienok vykonať aj v skrátenej forme. Odborná príprava v skrátenej forme sa vykonáva pre uchádzačov, ktorí už boli držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti a platnosť tohto preukazu skončila uplynutím času. Takáto forma odbornej prípravy sa vykonáva v rozsahu celkom 30 hodín a vykonáva sa spravidla po dobu 3 pracovných dní.


Ceny za vykonanie odbornej prípravy: (platné od 01.01.2011)
 

Názov položky Merná jednotka Množstvo Jednotková cena bez DPH Sadzba a výška DPH Cena s DPH
Odborná
príprava typu S, skrátená forma
(30 hod.)
55,79,- €
(1680,70,-Sk)
1 osoba 55,79,- € 20 %
t.j. 11,16,-€
66,95,-€
Odborná príprava typu S, (70 hod.) 111,58,-€
(3361,30,-Sk)
1 osoba 111,58,-€ 20 %
t.j. 22,32,-€
133,90,-€
Odborná príprava typu P,(90 hod.)  167,36,-€
(5042,-Sk)
1 osoba 167,36,-€ 20 %
t.j. 33,47,- €
200,83,-€